IT-drift for småbedrifter

HAINT tilbyr hele spekteret av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter (fra 1 til 50 ansatte):

– helpdesk
– nettverksadministrasjon
– lisensforvaltning
– rådgivning sikkerhet
– rådgivning IT-anskaffelser.

I tillegg tilbys back-officetjenester som:
– prosjektstøtte
– arkivtjenester
– teknisk assistanse til rapportskriving

 

Du konsentrerer deg om ditt fag og så ordner jeg «data og sånn»!