Om Haint

Bedriften Hansens infotjeneste har eksistert siden 2004 og undertegnede har 17 års erfaring fra offentlig forvaltning, IT-drift og prosjektarbeid.

Jeg har siden 1999, med et par avbrudd, jobbet ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, i flere funksjoner og har siden 2007 jobbet som IT-konsulent.

Til daglig er mine arbeidsoppgaver:

  • Helpdesk PC og mobiltelefon
  • Serverdrift
  • Lisensforvaltning
  • Rådgivning prosjekter
  • Anskaffelser/innkjøp
  • Teknisk delegert konferanser

 

Min CV:

Praksis:
IT-konsulent, NST: 01.03.20012-
Kommunikasjonsrådgiver, Telehuset Tromsø: 2011-2012
IT-konsulent, NST; 01.03.2007-30.08.2011
Rådgiver, UNN HF (40% stilling): 01.09.2010 – 30.02.2011
Konsulent, NST: 01.09.2005 – 28.02.2007
Regionsjef Nord-Norge, TS Procon AS: 01.03.2005 – 30.08.2005
Salgssjef Troms, TS Procon AS: 15.10.2004 – 28.02.2004
Konsulent, NST: 01.01.2004 – 14.10.2004
Førstesekretær/Kursleder Office, NST/UNN: 01.07.1999 – 31.12.2003
Førstesekretær, Fylkesrevisjonen, Troms fylkeskommune: 01.07.1998 – 30.06.1999
Førstesekretær, Rådmansetaten, Troms fylkeskommune: 01.01.1997 – 30.06.1998

Prosjekterfaring:
Prosjektmedarbeider Implementering av ePhorte – UNN/Helse Nord IKT: 01.02.2006 – 31.12.2007
Prosjektleder Implementering av Telenors ProffNett – NST: 2002 – 2003
Prosjektmedarbeider Forprosjekt ”edok” – UNN/Helse Nord: 2002-2003
Prosjektleder Implementering av elektronisk dokumentlager -NST: 2002
Prosjektmedarbeider ”SLIK- Intern kommunikasjon” – NST: 2001
Prosjektleder Implementering av intranettløsning – NST: 2000-2001

Utdanning:
IT-kandidat IT-Akademiet: 01.09.2000 – 01.02.2001
Edb-kontorfag m/økonomi Næringsakademiet: 01.09.1996 – 01.02.1997
Allmenfag, språk/samfunnskunnskap Kongsbakken vgs: 20.08.1985 – 01.06.1988

Kurs:
MS 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 (Glasspaper): Januar 2013
MS 20411 Administering Windows Server 2012 (Glasspaper): Februar 2013
MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (Glasspaper): April 2013
Drift av virtuelle nett og overvåkning Høgskolen i Sør-Trøndelag: Våren 2009
Windows 2003 Server for systemansvarlig, Høgskolen i Sør-Trøndelag: Høsten 2007
STV-2004 Organisasjonsteori, Universietet i Tromsø: Vår 2007
STV-6002 Prosjektstyring- og ledelse, Universietet i Tromsø: Høst 2006
MS Project, OPUS Tromsø: Høst 2003
English Communication – Upper Intermediate/Advanced Folkeuniversitetet/NST: Vår 2003
Web-design NKS: Høst 1999
Prosjektledelse- og styring Troms fylkeskommune: 15-16.04.1999
Saksbehandlerkurs i kommunal sektor NKS/Troms fylkeskommune: Feb-mars 1999

Konferanser:
TTeC 2008 (teknisk delegert)
TTeC 2007 (teknisk delegert)
TTeC 2006 (teknisk delegert)
TTeC 2004 (teknisk delegert)
TTeC 2003 (teknisk delegert)
CeBIT, Hannover 2003
Arkivplanen og elektronisk arkiv, Oslo: 2002
NorTelemed Tromsø: 2002
Fronter AS’ globale referansegruppe, Beijing: 2001
EDOK Lillehammer: 2000
Nortelemed Tromsø: 1999

Rapporter:
Linstad L, Hansen Ø, Seljevold E, Pedersen S, Pettersen S, Gammon D, Tveito Aa. ”Virksomhetsrapport 2001”, NST-rapport, 08-2002. 2002
Åsheim-Olsen H, Seljevold E, Hansen Ø. ”Virksomhetsrapport 2000”. 2001
Hansen Ø, Hinz M. Rapport ”Picasso, erfaringer med bruk av intranettet”. 2001

Annet:
Verneombud NST: 2000-2004
Styremedlem/tillitsvalgt Kardemomme bedriftsbarnehage, Hansnes: 1993-1996
Vernepliktstjeneste: 1989-1990