IT-drift

Eier du en bedrift som ikke har service-/vedlikeholdsavtale for ettersyn av nettverk, servere, datamaskiner, programvare, printere og øvrig utstyr?

Du kan kjøpe en fast pakke for driftsavtale eller timebasert driftsavtale, hvor det ikke løper noen faste kostnader utenom det arbeidet som utføres.

Dersom du som kunde opplever problemer med ditt IT-utstyr, finner vi sammen kjapt en løsning!